VURDERING AF ERHVERVSEJENDOMME

Ring3 Erhverv vurderer hvert år mange ejendomme beliggende i det attraktive område langs Ring 3 vest for København.
Dine søgeresultater

Vurdering af Erhvervsejendomme

Vores erfaring og lokalkendskab sikrer, at den aktuelle pris altid er den rigtige pris ved vurdering af erhvervsejendomme.

Ring3 Erhverv foretager vurderinger:

• ved salg
• af erhvervsejendomme
• af investeringsejendomme
• af andelsboligforeninger
• af erhvervslejemål
• af nødlidende ejendomme

Ring3 Erhverv foretager også internationale vurderinger.

Vi udarbejder naturligvis også syn & skøn-rapporter og kommerciel due diligence.
I relation til udarbejdelse af regnskaber, ajourføring af virksomhedens aktiver, genrerationsskifte, sale & lease back, skattefastsættelse og tvangsauktion, er det relevant at lade Ring3 Erhverv udarbejde en ekstern ejendomsvurdering.

Vores uvildige rapporter giver alle aktører fra revisorer og advokater, til banker og realkreditinstitutter det nødvendige indblik i alle forhold med betydning for ejendommens værdi.

Ring3 Erhverv er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforerning

  • Find Ejendom

Sammenlign ejendomme